Samenvatting kwartiermaken door Hans van Eeken

Voorkoming isolement personen met verward gedrag door verbinding door burgers.

Aanleiding

Bij stichting de Feniks ontstond in de herfst van 2020 de behoefte om het sociaal domein in Veenendaal goed in beeld te brengen. In 2018 was stichting de Feniks het laatst actief in Veenendaal in een samenwerking met een dagbestedingsproject. Daar waren nog wel wat netwerkcontacten van bekend maar de doelgroep van personen met verward gedrag was nieuw voor de stichting. Ook omdat de stichting een samenwerking met Burgers 4 Burgers was aangegaan eerder dat in 2020 en zij breed het sociaal domein bestrijken was bredere oriëntatie nodig.

Medio september 2020 ontstond zo de behoefte om meer en betere aansluiting te vinden bij de gemeenschap in met name Veenendaal. Zo deed stichting De Feniks bij ZonMW een aanvraag om Hans van Eeken de mogelijkheid te bieden om als lid van de Vliegende Brigade Kwartier te gaan maken.
Het plan was om hem contacten te laten leggen met de meest bij de burger met verward gedrag betrokken organisaties zoals politie, crisisdienst GGz en de betrokken zorgpartijen. Maar ook de gemeente, kerken, moskeeën en verenigingen dienden benaderd te worden.

Overkoepelend en meer in het algemeen was een doel het introduceren van de herstelvisie en het concept herstelondersteunende zorg en -begeleiding bij lokale belanghebbenden.

Aan de slag

De reden om Hans van Eeken te vragen om als kwartiermaker ruimte te maken voor de visie en missie van Burgers 4 Burgers, maar vooral ook verbinding te leggen met de burgers, overheid en partijen die zich met zorg en ondersteuning van bijzondere burgers bezighouden, was dat Hans al veel ervaring had opgedaan bij eerdere projecten o.a. in Helmond en Amsterdam.
Hans heeft een landelijk netwerk van ervaringswerkers en hulpverleners en hij heeft frequent en goed contact met de aandachtsgroep.
Verder weet hij hoe de hazen in de systeemwereld lopen en weet hij de systeemlogica te onderscheiden van de leefwereld.

Het doel was om de naamsbekendheid van Burgers 4 Burgers te vergoten, verbindingen te leggen met het hulpverlenersveld alsmede met de gemeente Veenendaal als uitvoerder van de WMO

Hans heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat iedere op de aandachtsgroep betrokken burger, hulpverlener, politieagent, woningbouwmedewerker etc. bekend werd met de naam Burgers 4 Burgers en tenminste iets te weten kwam over de visie en missie.Dit heeft Hans consequent gedaan door middel van email, social media.
Verder heeft hij via de telefoon en voor zover mogelijk face-to-face allerlei burgers, beleidsmedewerkers, hulpverleners e.d. te spreken gekregen.

Corona
Helaas hebben de lockdown-maatregelen behoorlijk roet in het eten gegooid.
Het is opvallend hoezeer de hulpverlening en ondersteuning in het sociaal domein in eerste instantie vrijwel stilviel en in de zomer van 2020 slecht mondjesmaat weer op gang kwam.
De strengere maatregelen in oktober 2020 en januari 2021 hebben het kwartiermaken enorm in de weg gezeten.
Vrijwel niemand was bereikbaar en het contact via beeldbellen verliep toch veelal moeizaam.
Het organiseren van bijeenkomsten was überhaupt onmogelijk. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het kwartiermaken vertraging heeft opgelopen.

Acceptatie en veranderingsbereidheid.
Tijdens het kwartiermaken is er veel sympathie voor het gedachtegoed van Burgers 4 Burgers ervaren, echter van empathie was veelal geen sprake.
Vrijwel iedereen, van individuele burger tot wethouder en van hulpverleners tot raadsleden toonden zich enthousiast over de visie en missie van Burgers 4 Burgers.
Ook blijkt er een breed gedragen besef te zijn dat veel anders en beter moet in het sociaal domein, met name omdat de kosten uit de hand lopen.

Echter, de visie en missie van Burgers 4 Burgers blijkt nog heel ver af te liggen van het beeld wat burgers en hulpverleners over het algemeen over een voldoende gezond sociaal domein hebben.

Weerstanden.
Tijdens het kwartiermaken is er weerstand ervaren op micro-, meso- en macroniveau.
Op microniveau bestond de weerstand voornamelijk uit het niet begrijpen van het volkomen andere van het concept wat Burgers 4 Burgers wil gaan introduceren en implementeren.
Zowel burgers als individuele hulpverleners als beleidsmedewerkers zijn veelal ‘gehospitaliseerd’ geraakt met betrekking tot het zorg- en welzijnssysteem.
Men denkt veelal in termen van betere en/ of meer zorg als oplossingsrichting.

Op mesoniveau zijn beleidsmakers en bestuurders heel vaak geconditioneerd geraakt in wat de systeemlogica wordt genoemd. Op macroniveau hebben bestuurders vaak te weinig contact met de leefwereld om nog te begrijpen waar het op straat- en portiekniveau werkelijk om draait.
Al met al maakte genoemde weerstanden het kwartiermaken tot een lastige klus.

Resultaat
Het resultaat is dat de naamsbekendheid van Burgers 4 Burgers bij de Veenendaalse systeemwereld zijn de gemeente, zorgverzekeraar, ketenpartners e.d. vrijwel 100% is inmiddels.

In het veld vernemen we regelmatig dat ons initiatief genoemd wordt. Burgers voor Burgers wordt inmiddels ook voor consultatie gevraagd.

Met de gemeente, politie, (s)GGz, woningcorporaties, hulp- en welzijnsorganisaties is er inmiddels een vorm van relatie ontstaan.
Vooral via Veens Welzijn en de Kleding- en Voedselbank hebben burgers al kennis gemaakt met Burgers 4 Burgers en met de laatstgenoemden is een fijne werkrelatie ontstaan. Met de gemeente zijn er op beleids- en bestuurlijk niveau contacten opgebouwd en relaties ontstaan.

Verder is met de raadsfractie van de Christen Unie te Veenendaal een werkrelatie ontstaan.

Wij zijn erg blij met de mogelijkheden die ZonMW ons bood middels deze voucher en wij vinden het werk dat Hans van Eeken heeft kunnen verrichten voor stichting de Feniks en Burgers 4 Burgers enorm waardevol.

Share

Vacature penningmeester

Penningmeester, iets voor jou!

Wat is er nu mooier dan je vrije tijd besteden aan vrijwillig werken bij een stichting die zich tot doel heeft gesteld om een beter dagelijks leven te creëren voor mensen met psychosociale en levensproblematiek. Door een verschuiving in de taken van het huidige bestuur ontstaat ruimte voor een penningmeester.

Wat ga je doen?

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting en jaarrekening van de Stichting. Tevens is het van belang dat de uitgaven van de Stichting overeenkomstig en binnen de begroting. Je levert een actieve bijdrage aan de bestuursvergaderingen. Samen met jouw medebestuurders ontwikkel je de visie en het beleid van Stichting de Feniks.

Wie ben jij?

  • Je bent deskundig op jouw vakgebied;
  • HBO werk- en denkniveau
  • Je hebt kennis en ervaring met MS-office;
  • Je bent een teamspeler en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Wat wij bieden

Boeiend, afwisselend en belangrijk werk met een gezellige groep mensen. Je kunt je talent op een zinvolle manier inzetten, je kennis en ervaring verruimen en je netwerk vergroten. reis- en onkosten worden vergoed. Je kunt zelf je tijden indelen en je werkt vanuit huis.

Hebben we je enthousiast kunnen maken?

Stuur dan je motivatie plus cv naar info@stichtingdefeniks.nl

Voor uitgebreide informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Willem Brons, 06-10385593

We hopen je snel te ontmoeten!

Share